Telefoon: 040 20 66 360
Slide1

Doel van het Populierenproject is ervoor te zorgen dat de populier als ‘icoon’ van Het Groene Woud behouden blijft.

Slide2

Het niet meer als individu te werk gaan bespaart u tijd, geld en rompslomp. Kortom: waarom moeilijk doen, als het samen makkelijker kan?

Populierenproject Het Groene Woud

In 2011 is de Werkgroep Populieren Het Groene Woud gestart met het project ‘Een nieuwe populiereneconomie’. Doel van het project is ervoor te zorgen dat de populier als ‘icoon’ van Het Groene Woud behouden blijft. In de ogen van de werkgroep kan dat alleen als er beter wordt samengewerkt in de hele keten van de populier. Met keten bedoelen we het proces van aanplant, beheer, oogst, verkoop en toepassing van populierenhout.

Samenwerking

De werkgroep heeft door de Bosgroep Zuid Nederland een onderzoek laten uitvoeren naar kosten en baten van de populier. Daaruit komt naar voren dat grondeigenaren (die populieren in bezit hebben of over voorpootrechten beschikken) ieder op een eigen manier met ‘hun’ populier omgaan. Er is bijna geen samenwerking tussen de verschillende eigenaren, terwijl dat juist een van de sleutels vormt in het aantrekkelijker maken van het onderhouden en oogsten van populieren.

Project Wijboschbroek

In het gebied rondom het Wijboschbroek (een gebied van ca 300 ha) willen we alle grondeigenaren de mogelijkheid bieden om samen te werken. Op bijgaande kaart is het gebied aangegeven.  Als gemeente Schijndel bieden wij u aan, samen met de Werkgroep Populieren en Bosgroep Zuid Nederland, deel te nemen aan een proces wat u veel voordelen oplevert. Het niet meer als individu een wegafzetting regelen (wat verplicht is bij oogst van populier als wegbeplanting), een kapmelding doen en een aannemer inhuren die het hout van u afneemt (wat in kleine hoeveelheden vaak niet interessant en rendabel is) bespaart u tijd, geld en rompslomp. Kortom: waarom moeilijk doen, als het samen makkelijker kan? 

Doel is om oogst, afzet én aanplant van populieren in het gebied in het najaar van 2013 /voorjaar van 2014 uit te voeren.
Het enige wat u hoeft te doen is de oogstbare populieren aan te wijzen en na afloop ontvangt u op uw rekening een marktconform bedrag van de door ons in te huren aannemer.

ZLTO afdeling Schijndel, Heemkundekring Schijndel en Natuur- en Milieucentrum Schijndel delen onze visie dat samenwerking bijdraagt aan een vitaal populierenlandschap en dragen daarom de pilot een warm hart toe.

Informatieavond en inloopavond

Op 26 juni 2013 is een informatie avond gehouden waarbij een presentatie is gegeven over het pilot Wijboschbroek. Deze presentatie vindt u op deze website. Op deze avond is met interesse gereageerd. Als vervolg op deze informatieavond wordt op 18 september 2013 vanaf 18.30 uur in de Schaapskooi Schijndel, Martemanshurk 12 te Schijndel een inloopavond georganiseerd zodat we met elkaar kunnen toewerken naar concrete afspraken. Via het opgaveformulier op deze website kunt aangeven of u interesse heeft voor de inloopavond.

Aanmelden

Mocht u al deel willen nemen aan het project, dan kunt u via bijgaand aanmeldingsformulier uw interesse kenbaar maken.
Download hier de bijbehorende kaart om de locaties van de populieren aan te geven.